เทคนิคปูกระเบื้องให้สวยงามและคงทน


    ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มปูกระเบื้องคือตรวจสอบพื้นผิวของพื้นที่กำลังจะปูกระเบื้องลงไปว่าเรียบเนียน เสมอกัน ไม่มีตรงไหนขรุขระ บวม หรือหยุบลงไป หากมีปัญหาอย่างนี้ ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มปูกระเบื้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าพื้นสามารถปูกระเบื้องได้ ขั้นตอนถัดไปคือจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งหลัก ๆ ก็ได้แก่ ปูกาวซีเมนต์ ยาแนว เกรียง เอ็น และกระเบื้องที่จะใช้ กระเบื้องควรเตรียมเผื่อไว้เยอะกว่าจำนวนที่จะใช้จริง ประมาณ 5-10% เผื่อแตกหรือชำรุดระหว่างปู และเผื่อสำหรับการซ่อมแซมในอนาคต ที่สำคัญควรจดชื่อกระเบื้อง รุ่นสินค้า ปีที่ผลิตไว้ เผื่อสำหรับการสั่งซื้อใช้ในภายหลัง