เทคนิคการตรวจสอบระบบประปาในบ้าน


    ระบบประปาในบ้านนั้นสามารถตรวจสอบเองได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้ช่าง สามารถสังเกตดูหน้าปัดมาตรวัดน้ำ โดยขั้นตอนแรก ให้ตรวจดูก๊อกน้ำ ฝักบัว และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ว่าไม่ได้ชำรุด และปิดสนิทเรียบร้อยทุกจุดในบ้าน หลังจากนั้นให้ตรวจเช็คมาตรวัดน้ำ หากมาตรวัดน้ำยังมีการเคลื่อนไหว แสดงว่ามีท่อแตกหรือรั่ว ควรปรึกษาให้ช่างประปามาซ่อมทันที