วิธีการกำจัดปลวก


1. ก่อนก่อสร้างตัวบ้าน

    1.1. อัดซีดน้ำยาสารเคมีลงบนดินตามแนวคานบ้านทั้งหมด วิธีนี้ทำเพียงครั้งเดียว สามารถป้องกันปลวกได้ยาวนานถึง 3 ปี

    1.2. วางท่อสปริงเกอร์ แนบไปกัยคานบ้าน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว อัดน่ำยาเข้าไปที่ท่อเพื่อฉีดสารเคมีไปตามคานบ้านทั้งหมดจะสามารถทำได้ทุกๆปี ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น


2. ระหว่างการก่อสร้างบ้าน

    ใช้น้ำยาสารเคมีป้องกันปลวกทาวัสดุประเภทไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้าน เช่น ไม้บันใด พื้นบ้าน หรือ ไม้ที่ท่านนำมาตกแต่งบ้าน ฯลฯ


3. หลังสร้างบ้านเสร็จ

    3.1. ระบบเหยื่อล่อ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ แบบที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารเคมี

    3.2. ระบบฉีดพ่น ใช้วิธีการพ่น พรม ให้ทั่วบริเวณบ้านของท่าน